En förskolelärare talar ut

Det här är inte första gången vi hör om det här men det här är en av få gånger som personalen själv tar kontakt och talar ut. Vi vet sedan tidigare att allergiker ofta inte tas på allvar och att både specialkost och anpassningar i miljö alldeles för ofta brister och att allergiker därför både riskerar och faktiskt drabbas av reaktioner. Vi vet att många föräldrar strider för sina barns trygghet och säkerhet i förskola och skola. Här kommer en berättelse från insidan.

”Jag är inte bara en multiallergimamma själv utan också en förskolelärare. På min arbetsplats finns det ett flertal allergiska barn. Jag som allergimamma är själv påläst vad det gäller allergier, olika typer av reaktioner, hur mat ska hanteras på ett säkert sätt o.s.v. Jag har också en personlig uppfattning om att alla barn på förskolan ska vara trygga, även allergiker. MEN tyvärr är det här absolut inte en självklar kunskapsnivå och inte heller en självklar attityd eller ett naturligt förhållningssätt inom arbetsgruppen. Ska jag vara helt ärlig så nonchaleras behoven och det fuskas med dom allergiska barnens säkerhet väldigt ofta, minst en gång i veckan på ett eller annat sätt. Det förekommer helt klart spår av allergener i maten genom att maten bl.a. ligger blandat på samma tallrik med allergener, det händeratt barnen får helt fel mat och det händer ofta att barnen inte får likvärdig mat eller helt hamnar utanför när resterande barngruppen får något speciellt till exempelvis mellanmål. Jag har vid flera tillfällenpåtalat för mina kollegor om hur allergierna börskötas, vilka rättigheter barnen har och vad barnen riskerar för reaktioner och besvär men mina kollegor bara himlar med ögonen och tror att jag bara bryr mig och tar det personligt just p.g.a. att mitt egna är allergisk. Jag har också pratat med kökspersonalenflera gånger. Jag får inget gehör. Allting fortsättersom vanligt. De vill inte utbildas, de påstår att det inte är någon fara, de bagatelliserar fullständigt symtom så som magont och utslag och de låtsas som att de inte ser när barn hamnar i utanförskap. Jag har skrivit tillbudsrapporter och jag möts av sura miner och otrevliga kommentarer p.g.a. det. Jag blir galen, jag känner mig så arg och frustrerad. Jag vill bara berätta allt för föräldrarnaoch ge föräldrarna svar och underlag för anmälan. Men både mina närmsta kollegor och rektorn anser att min lojalitet bör ligga hos förskolan, inte barnen och föräldrarna. Snälla, hjälp mig. Vad kan jag göraför de här barnen med födoämnesallergier?? Jag kan förstås inte låta bli att undra om det ser likadant ut på förskolan där jag har mitt barn.”

Så, vad svarar vi en sådan här pedagog? Vi vill börja med att säga TACK för att du ändå ställer upp för våra allergiska barn. Du är UNDERBAR. Sluta aldrig! Anmäl. Anmäl. Det är INTE du som ska skämmas, det är DU som ska stå med huvudet högt medan dina kollegor bör sitta i skamvrån. Skriv tillbudsrapporter. Självklart ska föräldrarna få veta sanningen. Kontakta miljökontoret. Berätta för skolinspektion. Stå rakryggad och stark. Vi hoppas verkligen att du kan stå ut. Du är en förebild! Men hur får vi en sådan här personal att stå ut på en sån här arbetsplats? Vem ska stoppa det här beteendet mot allergiker i förskola och skola?