Xanthangummi, ett tillsatsämne som används frekvent som stabiliseringsmedel och förtjockningsmedel i livsmedel, inte minst i veganska och andra allergianpassade specialprodukter. För den med svår allergi har man kanske för vana att kontrollera ursprung på xanthan, denna utvinns nämligen i regel ur kolhydrater från majs, soja eller vete -där 2 av möjliga ursprungskällor alltså tillhör den lista över 14 vanligaste allergiframkallande ämnen som Livsmedelsverket anger kräver särskilt tydlig märkning (1). Enligt livsmedelsverkets regelverk SKA detta ursprung deklareras tydligt OM det skulle vara vete eller soja. I andra former av tillsatser så som exempelvis maltodextrin och glukossirap behöver ursprung inte deklareras, detta kallas för ett ”undantag” och regleras enligt ett tydligt regelverk (bilaga II, 2). Xanthangummi går dock INTE under detta undantag. Nu har det visat sig att förutom att kontrollera kolhydratens ursprung finns det även

tillverkare som använder sig av ägglysosym i själva framställningen, det kända märket FELIX använder just sådant xanthan i sina produkter.

Så, behöver detta ägg deklareras? Enligt Livsmedelsverket -Ja! Det finns inget undantag (3, 4). Enligt FELIX -Nej. Xanthan där ägglysosym använts i tillverkningsprocessen finns alltså i produkter från Felix utan att ägg deklareras. Veganskt? Nej! Tryggt för allergiker? Vi vill säga osäkert, allt beror i regel på känsligheten. Rätt? -Nej! FELIX: Gör om, gör rätt!

  1. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/text-pa-forpackning-markning/allergimarkning?AspxAutoDetectCookieSupport=1
  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&qid=1565953644738&from=SV
  3. https://fragor.livsmedelsverket.se/org/livsmedelsverket/d/xanthangummi-3zni/
  4. https://fragor.livsmedelsverket.se/org/livsmedelsverket/d/jag-svar-pa-fraga/#c3641904