Allergiupproret

Säker mat och miljö för alla

Månad: juni 2019

En lång väntan på en trygg förskolemiljö

Väntar på svar

Skolinspektionen väntar på svar från Halmstads kommun. Föräldrarna väntar på svar från Halmstads kommun. Pojken med behoven väntar på att få gå till förskolan utan att behöva bli sjuk av det. Kommunen är tyst, väntar ut, fortsätter att vägra.

Desperata föräldrar kämpar för att pussla ihop vardagen. I nästan ett helt år har man vridit, vänt och tråcklat med vardagen, med timmarna, med arbetet, för att få det att gå ihop. Man har varvat med att vara hemma med pojken, man har vädjat om några timmar här och där på förskolan OM möjligt att ordna en utevistelse några timmar om dagen, allt för att kunna låta honom vara med sina vänner och samtidigt kunna få åtminstone det viktigaste gjort på arbetet UTAN att riskera pojkens hälsa så som inomhusvistelse upprepat visat sig göra.

Omöjligt att planera vardagen

Kommunen fortsätter att vara omöjlig. Nej det går inte. Resultatet blir ett hemmasittande barn och 2 föräldrar som om vartannat måste stanna hemma från sina arbeten för att vårda ett barn, egentligen inte ett barn som är ”sjukt” utan ett barn som har en sjukdom, en funktionsnedsättning, särskilda behov, och som p.g.a. detta BLIR och GÖRS sjuk OM och NÄR han är på förskolan. Cheferna för föräldrarna börjar bli frustrerade, hur ska dom kunna lägga upp en planering? Föräldrarna ÄR sedan LÄNGE frustrerade. Vad är det som gör att Halmstads kommun anser sig stå över skollagen? En ”trygg och säker” förskolevistelse, det är vad ALLA barn har rätt till – inte bara barn utan särskilda behov utan ALLA.

Halmstads kommun väljer att inte svara på förfrågningar från Allergiupproret. Man väljer att bara låta bli, precis som man låter bli med anpassningarna -man har nämligen tagit sig den rätten, rätten att förvägra ett barn en trygg och säker förskolevistelse och därmed barnomsorg i totalen och därmed även föräldrarnas möjlighet att arbeta.

HÅNET

Halmstad

Läsårets slut närmar sig men berättelsen om den lilla pojken med en förskola utan tillräckliga anpassningar med hänsyn till hans multiallergi fortsätter. Som vi tidigare berättat går pojken t.o.m. på en s.k. allergiförskola, en allergiförskola som vi på Allergiupproret faktiskt hört berättelser om förut -och tyvärr inte genomgående goda berättelser. Vi har faktiskt redan tidigare fått höra från föräldrar som haft sina allergiska barn placerade där och drabbats av upprepade reaktioner. Vi har också fått höra från föräldrar som under årens lopp valt att byta bort IFRÅN allergiförskolan för att nå bättre resultat på vanliga förskolor för sina allergiska barn. Det här är dock föräldrar som varken vågat eller velat strida, och som absolut inte velat gå ut med sina berättelser offentligt. Sammanfattningsvis är dock det här katastrofala läget för den här pojken inte det första dåliga vi hör om den här förskolan. Attityden verkar vara den gemensamma faktorn. Det är Halmstads kommun vi pratar om.

Ovanligt känslig

Vi är förstås helt övertygade om att många barn där både trivs och får må bra, vi är också väl medvetna om flera av anpassningarna man har där -både på rutinmässig basis men också med särskild anpassning för just olika individer. Den här pojken vi nu fokuserar på har nämligen nytta både av flera av förskolans allmänna anpassningar och har dessutom redan flera anpassningar enbart utifrån sina behov. Förskolan och kommunen har alltså absolut gjort en hel del och det vill vi faktiskt vara noga med att uppmärksamma och påtala. Men då och då möts vissa föräldrar och därmed vissa kommuner och förskolor av små liv med behov som går klart utöver dom ”vanliga”, även när det gäller allergi. Känsligheten vid allergier kan nämligen variera oerhört. Och det är här vi tror att problemet uppstått. Den här pojken är helt enkelt ovanligt känslig. Det betyder för det inte att han är den första, den sista eller den ende med dessa behov. Vi VET att det finns barn med likvärdiga behov, utöver dom vanliga behoven ens för andra allergiska eller multiallergiska barn. Vi vet om kommuner som både misslyckats och faktiskt lyckats möta dessa barns behov. Att lyckas borde vara målet. Att anpassa tills det inte längre brister borde vara det man strävar efter. Att ge upp, och att ge upp innan man ens försökt, borde verkligen inte vara ett alternativ.

Förslaget

I dagens läge har föräldrarna ställts för ett alternativ. Egentligen nästan som en sista lösning, ta det eller låt bli. Man har erbjudit pojken ett placeringsförsök på en annan förskola, en vanlig förskola UTAN allergianpassningar. Anledningen är att denna förskola råkar ha en separat matsal, en av dom anpassningar som föräldrarna önskar att man skulle ta till på den befintliga allergiförskolan för att minimera födoämneskontaminationen ut i lekutrymmen. Det är nämligen rent logistiskt och rutinmässigt fullt möjligt på den befintliga förskolan. Men för att slippa ta till detta erbjuder man alltså att förflytta pojken någon annanstans där sådan matsal redan finns. Det låter väl i sin enkelhet som välvilja. Sanningen är dock att medan pojken HÄR skulle få tillgång till en sådan separat matsal skulle han samtidigt förlora ALLA dom andra otaliga anpassningar allergiförskolan idag har både rent allmänt och även individanpassat för pojken. Han ska alltså testa på en ny placering med EN ny anpassning, men UTAN ett 10-tal andra. För föräldrarna låter det som gjort för ett misslyckande. För den nya förskolan är det skräckinjagande. För pojken är det som gjort för reaktioner. För oss låter det som ett hån.

Resultatet

Föräldrarna kände sig förstås i denna maktkamp illa tvungna att möta kommunen i deras förslag och önskemål. Man vågade helt enkelt inte avstå erbjudandet, trots att man var väl medveten om riskerna. Resultatet blev förstås som förväntat. Pojken fick alltså i totalen INTE tillgång till bättre anpassningar, han fick i totalen tillgång till sämre anpassningar. Pojken blev sjuk. Han fick utbredda eksem, han fick ligga och riva sig blodig om nätterna och han fick lov att lida av sin astma. Allt det här, återigen sådant han skulle slippa med rätt anpassningar. Sådant han slipper när han inte vistas på förskolan.

© 2021 Allergiupproret

Tema av Anders NorenUpp ↑