Vissa skolor sjunker lägre än vad tänkas kan. Vissa skolor gör sitt yttersta för att slippa anpassa, trots att dom vet att barnen behöver anpassningarna och trots att anpassningarna inte kostar nästan en enda krona. Vi syftar just nu på en ovilja att återinföra handtvätt som ett steg i att eliminera allergener innan inträde in i läromiljön. En rutin som tidigare fanns och som fungerade men som man valde att ta bort då detta ansågs vara en ”orimlig nivå på anpassning”. En ändring som nu orsakat att allergikern har hög frånvaro p.g.a. allergiska reaktioner. Vi pratar fortfarande om Växjö.

Allergironden är en systematisk genomgång av skolmiljö i syfte att säkra upp en god miljö ur ett allergiperspektiv – ett instrument som Astma- och allergiförbundet sprider med stor välvilja och hopp om förståelse och respekt för allergiker i skolan. Allergironden är också något som skolan i Växjö väljer att missbruka i syfte att vägra individuella anpassningar. Genom att göra en genomgång enligt allergironden får skolan ett godkännande för sina generella anpassningar med allergi i fokus -ett godkännande som man efteråt använder för att neka individuella anpassningar. Man säger helt enkelt att man gjort tillräcklig. En generell genomgång må vara god, men den kan aldrig ta hänsyn till individuella behov. Detta tordes vara självklart, det är dock inte så man väljer att se det i Växjö. Här skyr man inga medel och inga tillvägagångssätt, allt som kan användas som stöttepelare för att vägra anpassningar läggs till högen av anledningar.  Mitt i detta förblir allergikern hemma.