Smulor, kladd och damm p.g.a. undermålig städning och bristande rutiner gör allergiker sjuka

VÄXJÖ

En familj i Växjö har 3 allergiska barn. Detta är en familj som Allergiupproret följt och stöttat förut. Redan tidigare har det berättats om hur Växjö kommun vägrat att följa läkarintyg, att kommunen omtolkat och förbisett behandlande läkares råd till skolan, råd som läkare lämnat för att säkerställa en trygg och säker skolmiljö utifrån behov kopplade till allergi. Dag efter dag har skolan därför istället utsatt barnen för faror och reaktioner. Dag efter dag har man fullständigt ignorerat föräldrarnas vädjan, vi vill säga vädjan – inte krav – eftersom att det är just det familjen kan göra, att vädja till skolan att följa skollagen, att kräva lönar sig inte eftersom att skolan redan bestämt sig.

Hela situationen har börjat handla mer om prestige och maktspel än om bedömning av anpassningsbehov. Man använder ”rimligheten” som en stöttepelare för att kunna neka anpassningar, man säger att barnens behov till anpassningar ska bedömas utifrån rimligheten i en helhet där anpassningarna kommer att påverka andra barn. Det anses helt enkelt inte rimligt. Så enkelt är det. Men vad är det som inte är rimligt? Jo. Det är inte rimligt att dessa allergiska barn ska slippa utsättas för det som dom inte tål. Det är inte rimligt att klasskamraterna inte ska äta smörgåsar i klassrummet. Det är inte rimligt att man skulle placera mellis-förtärandet någon annanstans än i klassrummet. Det är heller inte rimligt att barnen tvättar händerna innan dom träder in i läromiljön. Det är inte rimligt med handtvätt för att säkerställa andra barns trygghet i skolan. Däremot är det enligt skolledningen tydligen rimligt att barn ska drabbas av både feber, klåda och magbesvär för att andra barn ska slippa tvätta händerna. Eller rättare sagt är det rimligt att allergiska barn ska drabbas av reaktioner dagligen för att skolledningen ska slippa behöva be dom andra barnen att tvätta händerna.

Det här är dessutom enbart en del utav helheten. Sanningen är att måltidsförtärandet i klassrummet en gång redan tagits bort, detta efter att skolan länge och väl vägrat men till sist fått tillsägelse av Skolinspektionen. Dessutom har handtvättning också funnits som rutin, i flera år. Ändå har man nu backat och avskrivit rutinen. Detta är dessutom en skola som länge serverat allergiska barn mat som gjort dom sjuka, en skola som vägrat ta till sig av det faktum att barnen faktiskt fått upprepade reaktioner. En skola som sedan alldeles nyligen fått grava anmärkningar från Miljökontoret när det framkommit uppenbara brister. Det är också en skola som förvägrar vissa barn anpassningar utifrån denna ”rimlighetsbedömning”, trots att det finns barn i andra änden av samma byggnad som har just dessa anpassningar. Varför är det rimligt för en men inte en annan? Varför gör man det hela så svårt? Var är rimligheten i