Det är en rättighet att få gå i skolan. Skolor ska ta hänsyn till barns olika behov och se till att lärmiljön är tillgänglig för alla så att även barn med funktionsnedsättningar kan delta på lika villkor.
Ta chansen att göra rätt – tillgänglig lärmiljö för alla barn! Se kampanjvideon för ALLA barns rätt till skolgång.  https://www.youtube.com/watch?v=Gdd9Sq1Ajcc&feature=youtu.be