Barnallergisektionen, Astma och allergiförbundet samt Specialpedagogiska skolmyndigheten erkänner slussar eller ett slussliknande system som en effektiv och i vissa fall fullt nödvändig åtgärd för de svårast pälsdjursallergiska barnen. Vetenskapligt stöd saknas INTE. Möjligheterna saknas INTE. Alternativen saknas INTE. Det som saknas är VILJAN. Skolledningen väljer att blunda för möjligheterna, lösningarna och det vetenskapliga stödet. Ingenting går om man inte vill.
 
Linnéa vill bara gå till skolan utan att bli sjuk.
Återinför anpassningarna så att Linnéa kan återvända.