Historien om Linnéa går nu varm. Linnéa går miste om sin skolgång p.g.a. bristande anpassningar i skolan. ”Omöjligt” och ”orimligt” säger skolan. Sanningen är den att innan sommaren hade Linnéa anpassningar i förskoleklass, anpassningar som man fått löfte om att skulle behållas men som plötsligt togs bort. Halva året har nu gått och vårterminen har börjat. Linnéa fortsätter att förbli utan skolgång. Media har uppmärksammat historien, precis som Allergiupproret redan tidigare gjort. Även Diskrimineringsombudsmannen har öppnat ett ärende. Nu har SVT Västnytt visat sitt intresse också.

SVT Västnytt söker fler familjer med liknande berättelser. Samla er, få er röst hörd. Hjälp Linnéa och andra allergiker i samma situation. Passa på att få hjälp åt er själva också, vi VET att ni är fler. Ta kontakt med Rebecca.nystrom@svt.se eller ta kontakt med oss på Allergiupproret så hjälper vi er med kontakten.