Via Vittraskolans hemsida blir Allergiupproret uppmärksammad på ett mer än hett diskuterat ärende.

Allting uppdagas när det visar sig att skolan uppmanar barnen att ta med sig äggkartonger till skolan för pysselverkstad, en uppmaning som ifrågasätts av en förälder med ett svårt äggallergiskt barn på just denna skola. Barnet, bara 8 år gammalt, lider av en svår och livshotande äggallergi. En allergi som medför att han ständigt behöver ha med sig akutmedicin i form av bl.a. adrenalinpenna i sin närhet.

Diskussionen tar fart. Skolan försvarar sig men omgivningen kommer till mammans undsättning. Snart har skolan blockat både mamman och flera av dom mest aktiva försvararna. Diskussionen är vild. Det visar sig ganska snabbt att det finns en konflikt mellan skolan och föräldrarna till barnet, detta med anledning av att föräldrarna upprepat påtalat reaktioner i form av bl.a. utslag, svullnad, andningsbesvär, astma och snuva orsakad av skolvistelse utan att skolans ledning tar detta på allvar. I efterhand har det upprepat visat sig att skolan fortsätter att ha ägg i barnets omgivning, TROTS att skolan vet att barnet har en svår och livshotande äggallergi och TROTS att dom upprepat uppmärksammats på att barnet fått reaktioner kopplat till skolan.

Initialt väljer Allergiupproret att följa diskussionen men väldigt snart blir det tydligt att skolan både saknar basal allergikunskap OCH allmän välvilja men ändå påstår dom sig göra ”allt i sin makt” för att barnen på skolan ska vara säkra och trygga. ALLT?? Verkligen?

Allergiupproret har nu fått ta del av både läkarintyg och mailkonversationer mellan föräldrar och skolan men även historier från andra föräldrar till barn på samma skola. Det blir genast tydligt att skolan av någon anledning väljer att tolka läkarintyget, man väljer att enbart anpassa det som direkt och ordagrant nämns i intyget, som om en läkare skulle kunnat förutse varje möjlig situation där ägg kan förekomma och på så vis förbjuda varje händelse var för sig, ex. ”inget ägg i barnets närvaro” räcker absolut inte. Man väljer också att ta sin språngbräda i att luftburen äggallergi inte konstaterats. Med detta menas egentligen inget mer än att det inte kunnat konstateras, det betyder inte att man uteslutit det, det betyder heller inte att barnet inte kan få en reaktion av indirekt kontakt med eller kontamination av ägg, det betyder heller inte att barnet med den svåra livshotande äggallergin på något vis ska känna sig trygg på skolan när andra skolbarn kastar ägg på varandra som bus eller där man väljer att pyssla med äggkartonger. Det 8 år gamla barnet känner sig INTE trygg med ägg i sin närvaro trots att skolan hänvisar till att han faktiskt har adrenalinpennan som skydd. När ansiktet sväller och luftvägarna stryps är adrenalinet det enda som hjälper men ett 8 år gammalt barn varken KAN eller VILL sticka sig själv med en adrenalinpenna i låret när en livshotande allergi sätter in.

Sammanfattningsvis har skolan INTE gjort ALLT i sin makt för att detta barn ska känna sig trygg och säker. Skolan har gjort det som dom velat, inte allt som dom skulle ha kunnat.