Ständiga allergisymtom. Vakna nätter. Tung medicinering. Mängder av biverkningar. Utanförskap. Anpassningar. Tjat. Oändlig oro. Ständig kamp. Vem skulle frivilligt välja detta? Vem skulle inte slippa om man bara kunde välja? ALLERGI. Det är inte alltid ”bara” att ta en tablett, eller ”bara” att inte äta och absolut inte ”bara” att undvika.

Vi hör upprepat hur allergiker och inte minst föräldrar till allergiker ifrågasätts och misstros. ”Men oj, det låter konstigt”, ”Kan det verkligen vara så illa?”, ”Har jag aldrig hört talas om förut”, ”Ingen annan har reagerat”, ”Så känslig kan man väl inte vara?”, ”Men det var ju så lite”. Ja, känner ni igen er? Exemplen bildar en milslång lista. Allergiker och föräldrar till allergiker som ständigt måste förklara, försvara och KÄMPA för att slippa lida.

Vi på Allergiupproret vädjar till kommuner, skolor, förskolor, sjukvården, familjer, anhöriga, närstående, vänner och andra medmänniskor att försöka ta till er att: NEJ, det här är ingenting man kan välja bort. OM man kunde välja bort allergin är vi övertygade om att det inte finns en enda person som inte skulle göra detta. INGEN vill ha mer anpassningar än nödvändigt. INGEN vill vara ”omständlig” och ”besvärlig” på det vis som många allergiker och föräldrar till allergiker får uppleva sig vara, dagligen. Allergiker vill bara slippa drabbas av allergisymtom, allergiker vill slippa sätta sin hälsa på spel. Föräldrar till allergiker vill bara kunna skicka sina barn till förskolan/skolan eller till släktingar och på kalas utan risk för hälsa och liv.

Många allergiker och föräldrar till allergiker vittnar om en totalt symtomfri vardag i hemmet med rätt kost och i rätt miljö. Ständigt får vi sedan höra om hur barnen efter vistelse inom förskola/skola och med intag av mat inom förskola/skola som exempel återigen drabbas av symtom och behöver medicinera eller öka på redan befintlig medicinering. Ofta följer långdragna symtom, tung medicinering och ändå kvarstående symtom. Ofta hänvisas det till att allt som inte är livshotande är uthärdligt, men vem väljer det? Skulle DU vilja ligga vaken om nätterna p.g.a. klåda, riva din kropp sårig, behöva hosta slem om nätterna, ha ont i magen, må illa, kräkas, tappa matlusten? Skulle DU vilja gå på tung medicinering med biverkningar som försämrar både koncentration och ork samt mycket mer? Tänk dig sen att DU utan sömn och med ständig klåda och magvärk, med kroppen full av mediciner, DESSUTOM ska behöva orka med hela skoldagar trots att du egentligen inte har ork eller lust till något annat än vila. Tänk dig att DU därtill ska ifrågasättas. Att man inte ska tro på dina reaktioner, att man inte vill se sambandet och därför högst troligt inte lär sig för framtiden. DU vet nu att du snart kommer att få lida samma plåga återigen, för ingenting har förändrats. Hur tror DU att det känns för allergiker och föräldrar till allergiker att behöva göra denna resa om och om igen trots att allergikern själv och föräldrarna till allergikern ofta har svaret på hur man kan slippa?

OM man kan vara symtomfri hemma med rätt kost och i rätt miljö, varför ska det inte gå på annan plats? VARFÖR kan man inte lyssna på allergiker och föräldrar till allergiker? Vem är expert över sig själv och sitt barn? VARFÖR vill man inte försöka? VARFÖR vill man inte anpassa? VARFÖR måste man ständigt ifrågasätta?

Vi på ALLERGIUPPRORET vet att det även finns goda exempel. Vi vädjar till er ALLA att ta efter från dessa goda exempel, inte fortsätta ”som alla andra” och välja att se bort. Samarbeta! Hitta lösningar! Ta hjälp! FÖRSÖK!