Maten i förskolan och på skolan ska vara SÄKER. Alldeles för många allergiker får ändå idag år 2016 FEL mat eller felaktigt hanterad mat i samband med vistelse i förskola/skola. Allergiker får alldeles för ofta mat som gör dom sjuka. Livsmedelsverkets vision är att alla ska kunna känna matglädje och må bra av maten, det innefattar alltså även allergiker. Vi säger också: Säker mat för alla! Ja tack! Hjälp oss att nå dit. http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/matvanor-halsa-miljo/maltider-vard-skola-omsorg/forskola/bra-mat-i-forskolan-broschyr.pdf