Hej,

Kära ansvariga Vittra, Forsgläntan!

Jag skriver till er i egenskap av företrädare och grundare av Allergiupproret.
Vi består av en samling av allergiker, anhöriga till allergiker och andra medmänniskor samt pedagoger, sjukvårdspersonal, skolpersonal, forskare och chefer med avsikt att stötta förslaget om ett Nationellt allergicentrum vilket Sveriges allergiexperter förespråkar. Ni kan läsa mer om oss här: https://www.facebook.com/Allergiupproret-552133374949808/

Det har kommit till vår kännedom, via flera oberoende källor, att en hård diskussion pågått på er Facebooksida, en diskussion som vi följt LIVE samt även fått oerhört många mail med printscreens ifrån.

Av vad vi kan tolka i inlägget är det tämligen uppenbart att det föreligger en oenighet mellan er ledning och en familj med ett allergiskt barn. Man kan i inlägget tolka att ni har en konflikt med denna familj, men detta är inget vi ämnar att diskutera. Härifrån och nedåt bortser vi HELT från konflikten. Ni hänvisar upprepat till att ni inte vill bryta sekretessen och det är inget som ni behöver göra för att svara på detta mail.

Saken är den att uppståndelsen, mailen, samtalen och alla delar av diskussionen (både den ursprungliga som ni raderat och den andra som ligger kvar men dolt) som vi fått ta del av visar på ett allvarligt problem. Den visar på uppenbar brist på förståelse. Det här är ett återkommande problem för allergiker i Sverige, något som ni själva kan ta del av både här http://ki.se/sites/default/files/bra_mat_for_alla_-_en_sektorsovergripande_forsknings-_och_innovationsagenda_for_fodoamnesallergi_och_annan_overkanslighet_for_mat.pdf

och här

https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013april/bristeriskolornasallergiarbetetrotsalltflermedastma

bl.a. men även via oerhört många fler rapporter.

Vi har tidigare uppmärksammat ett flertal fall via Allergiupproret och vi kommer nu att välja att skriva om er. Vi hoppas att ni vill ge oss svar, om inte kommer er tystnad att få tala för sig. Vi ber er ödmjukast att lägga alla era andra tankar och känslor åt sidan och ENBART se på dessa fakta, antagen och frågor, vilka vi byggt upp utifrån det vi har fått ta del av skriftligt via era kommentarer, mail och från andra föräldrar samt ur ursprungsintyget från läkare på det berörda barnet.

OBS! Ni behöver INTE bryta sekretessen och vi vädjar till att ni vidhåller en dignitet av professionalism när ni svarar.

FAKTA

 1. Vittra Forsgläntan har en elev, ett BARN, med svår livshotande äggallergi. Barnet har adrenalinpennor/akutväska i sin närhet dagligen
 2. Vittra Forsgläntan fortsätter att ha ägg i sina lokaler och i sina gemensamma utrymmen (på hemkunskapen, på skolgården och även i pyssel)
 3. Påstående 1 och 2 visar tydligt, även för en totalt utomstående, att Vittra Forsgläntan INTE har gjort ”allt dom kan” för att möta detta allergiska barns behov!

ANTAGANDE

 1. Eftersom att Vittra Forsgläntan inte har kunnat få det svart på vitt att barnet har en LUFTBUREN äggallergi har man valt att anse att ägget enbart behöver elimineras ur barnets kost.
 2. Vittra Forsgläntan har inte förstått att en svår och livshotande allergi inte ens behöver vara luftburen för att minimala spår av allergener via kontaktytor ska kunna starta en allergisk reaktion
 3. Vittra Forsgläntan förlitar sig på Adrenalinpennan som trygghet nog
 4. Vittra Forsgläntan har inte förstått den otrygghet och rädsla (kopplat till fara) som både det berörda barnet och dess föräldrar kan känna när hotet finns så nära
 5. Vittra Forsgläntan tar inte i beaktande att även om det värsta hotet är en livshotande reaktion föreligger det även risk för och även troliga andra mildare reaktioner kopplat till allergin, reaktioner som barnet nog gärna vill komma undan

FRÅGA:

 1. Anser Vittra Forsgläntan att det är rimligt att ha nötförbud på en skola där det finns barn eller pedagoger med livshotande nötallergi?
 2. Anser Vittra Forsgläntan att livshotande äggallergi går att jämföra med livshotande nötallergi?
 3. Anser Vittra Forsgläntan att det kunde vara rimligt att ha totalt ÄGGförbud på en skola där det finns barn med LIVSHOTANDE äggallergi?
 4. Vet Vittra Forsgläntan att det finns andra skolor i Sverige där man har såväl nötförbud som äggförbud och ex. fiskförbud?

Jag skickar även en kopia till berörd förälder och till Elevens rätt till att börja med