DISKRIMINERING av allergiker i skolan

Vi fick nu återigen läsa om Linnea, Linnea som missar rätten till sin skolgång p.g.a. bristande anpassningar i skolan. Linnea är allergisk och kan p.g.a. detta inte gå till skolan eftersom att skolmiljön gör henne sjuk. Ärendet var redan aktuellt på den tiden när Linnea missade förskola och barnomsorg just av samma anledning, både media och Allergiupproret har belyst problematiken och även det här specifika ärendet flera gånger tidigare. Till slut blev det omöjliga möjligt, Linnea fick ta del av en kortare period i förskola. Löften fanns också om en skolgång, men detta uteblev. Anpassningarna uteblev och återigen står Linnea utanför och går miste om det hon faktiskt har rätt till men ändå inte kan få p.g.a. att hon är allergisk.

Äntligen har Diskrimineringsombudsmannen också öppnat upp ett ärende och förhoppningsvis ska Linnea få börja i skolan i framtiden. Sanningen är tyvärr den att Linnea inte är ensam om det här. Det är inte alls ovanligt att svårt allergiska barn inte kan gå till skolan p.g.a. sina allergier. Det är heller inte ovanligt att svårt allergiska barn blir sjuka i skolan. Att svårt allergiska barn behöver tung medicinering för att ens klara av att vistas i skolmiljön. Att svårt allergiska barn inte bara får lida av läkemedelsbiverkningar utan även av besvärliga och långvariga allergiska symtom, trots medicinering, enbart p.g.a. skolans brister. Många allergiska barn går alltså miste om den trygga och säkra skolgång som Skollagen utlovar alla barn. Allergiska barn diskrimineras i skolvärlden varje dag p.g.a. sin sjukdom och dess speciella behov. Skolorna diskriminerar allergiska barn varje dag.

Historien har hörts många gånger och Allergiupproret har lyft flera ärenden. Linnea är ett av många barn. Linneas familj kämpar just nu i det öppna men det finns många fler familjer som inte ens vågar eller orkar träda fram i media. Men alla dessa familjer kämpar. Alla dessa barn kämpar. Det enda dom vill ha och det enda vi vill att dom ska få är en trygg och säker skolmiljö, precis som alla barn har rätt till!