http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/linnea-riskerar-livet-om-hon-gar-till-skolan/repplA!UQqNloL3SnvWo0DuIxD@g/

http://www.goteborgdirekt.se/nyheter/linneas-foraldrar-anmals-av-skolan/repqab!2ieYQVc0KXeVLNCUj6@QxA/

Brev från Maritha Sedvallson, Förbundsordförand Astma- och Allergiförbundet till kommunen och rektorn:

Från: Maritha Sedvallson
Skickat: den 9 januari 2017 08:55
Till: ’ann-sofie.hermansson@stadshuset.goteborg.se’; ’goteborg@goteborg.se’; ’Ingela.bertheden@vastrahisingen.goteborg.se’

Ämne: Återgång till skola för barn med allergi

Läser med stor förvåning artikeln om 7-åriga Linnea Skaug som idag, i onödan, hindras att vistas i skolan för att ta del av undervisning och social gemenskap. Det borde vara en självklarhet för kommunen att återinföra tidigare anpassningar då de bevisligen gör det möjligt för flickan att fullgöra sin skolgång. Det ligger i kommunens uppdrag och skyldighet och man har redan visat att det går.

Det får inte gå prestige i situationer som denna – det finns ett litet barn som betalar för konsekvenserna. Att, som det skrivs, ”låta flickan sitta själv eller tillsammans med pedagog vid reaktioner” är inte ett val man kan göra. Barn med pågående allergiska reaktioner ska aldrig lämnas själva utan hållas under bevakning. I synnerhet då barnet eller eleven haft allvarliga reaktioner. Kan denna planering och handlingsplan verkligen ha utformats i samråd med Skolhälsovården?

Omfattande eller allvarlig allergisjukdom är en pågående funktionsnedsättning. Jag misstänker att man knappast efter en tid skulle montera bort rampen till skolans entré om det fanns ett barn med rörelsehinder eller montera ner hörselslingan om det i rummet fanns en elev med hörselnedsättning? Det kanske till och med skulle ses som naturligt att verksamheten planerades efter dessa elever så klassen fick ha sin undervisning i vissa klassrum? Den situation man befinner sig i nu är att jämställa med dessa. Det är tid för eftertanke och aktion.

Vänliga hälsningar
Maritha Sedvallson
Förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet

Maritha.sedvallson@astmaoallergiforbundet.se
Tfn 070-661 54 75