Falska grunder för anmälningar

Sveriges radio presenterade nyligen hur Autism och Aspergersförbundet uppmärksammat att konflikter många gånger kan vara orsaken till skolors anmälningar av föräldrar till socialtjänsten. Och då pratar man om konflikter mellan skola och familjen, inte konflikter inom familjen.

Precis likvärdiga beskrivningar om händelser, hot och farhågor får vi på Allergiupproret ta del av ständigt när det gäller familjer med allergiska barn. Dessa hot om anmälningar eller faktiska anmälningar sker inte alltför sällan just i anslutning till att föräldrar börjar inse och kräva sina barns rättigheter till anpassning i skolan och inte allra minst när föräldrarna börjar göra detta på ett ”besvärligt” vis genom att öppet gå ut i ex. media eller sociala medier och ifrågasätta skolans agerande. Än värre om föräldrarna anmält skolan till Skolinspektionen, då kommer många gånger ”anmälan om misstanke om missförhållanden för barn” som ett brev på posten.

Det här är alltså ett scenario som familjer till barn med neuropsykiatriskt funktionshinder och allergi har gemensamt, den gemensamma nämnaren är funktionshinder. Även allergi som funktionshinder ställer ibland stora krav på särskilda behov, särskilda behov som skolan både bör och SKA tillgodose. Behov som tyvärr ofta ignoreras, bagatelliseras eller helt enkelt vägras p.g.a. diverse anledningar. Resultatet blir att barnen stämplas som ”hemmasittare” och/eller får vistas i en skolmiljö som gör dom sjuka. Allt p.g.a. bristande förståelse och bristande vilja till anpassning.

Vem är det egentligen som bör anmälas?

Självklart ska skolan göra anmälningar vid genuin misstanke. Men när misstanken egentligen har grogrund i att skolan inte kan se och tillgodose barnets behov, då står anmälningen helt klart på en felaktig grund. Allergiupproret har både via inspelningar fått ta del av skolors hot om anmälan ifall föräldrar fortsätter att driva anpassningskrav men vi har också fått ta del av kopior av anmälningar med fullständigt uppenbart falska uppgifter och likaså inspelningar av och kopior av socialtjänstens handläggande där de själva bejakar det faktum att anmälningen saknar grund.

Om skolan inte vill eller kan tillgodose särskilda behov, om skolan inte vill eller kan anpassa för att dessa barn ska kunna gå i skolan. Varför ska familjen och, än värre, barnet straffas för skolans brister?