”Allergiska barn diskrimineras på förskolor och skolor över hela landet, varje dag. Detta medför sjuka barn, utbrända föräldrar och utanförskap men framförallt utebliven barnomsorg och skolgång trots rätten till det. Bristande anpassningar inom barnomsorgen och skolvärlden utifrån särskilda behov kopplade till allergi är ett stort problem i Sverige, fortfarande år 2016.

Allergiupproret har tagit del av otaliga berättelser om hur familjer motarbetas, hur allergiska barn medvetet förs sjuka i smyg, hur läkarintyg omtolkas och barnens behov ifrågasätts och åsidosätts.

Lagen är tydlig. Skollagen säger att alla barn har rätt till en trygg och säker vistelse inom barnomsorgen och i skolan. Diskrimineringslagen gör klar att även bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det finns kommuner som tar lagen på allvar, det finns kommuner som tillgodoser även allergikers särskilda behov i form av anpassningar. Men det finns också många kommuner som vägrar.

Vi på Allergiupproret kämpar hårt för att ena allergiker och föräldrar till allergiker med ett hopp om en framtid med bättre allmänkunskap, förståelse och respekt för allergiker i samhället. Vi kommer ständigt i kontakt med föräldrar till barn som inte har en möjlighet till förskola och inte heller till skolgång p.g.a. just kommunens vägran till anpassning utifrån barnets behov kopplade till allergi. Barn som skulle kunna få vara just bara barn men som istället blir ”problem”. Barn som blir hemmasittare. Alltför ofta hör vi orden ”det går inte” som ett mantra från kommunerna. ändå finns det kommuner som gjort det. Egentligen handlar det om vad man vill och inte vill. Oavsett är det barnen som hamnar i kläm.

Det finns många som vill dela med sig. Vissa har det även redan skrivits om i media, men många kämpar i det tysta. Vi vet nu att många gärna delar med sig. Vi har tät kontakt med många av dessa familjer utspridda i Sverige och vi skulle mer än gärna hjälpa till att belysa detta problem lite mer öppet”.