LIKA VILLKOR?

Hösten är här och skolan är i gång på nytt. Vissa återkommer till skolan efter ett lov och andra börjar i skolan för första gången. Många går till skolan med förväntningar, glädje och nyfikenhet. Andra går till skolan med rädsla, oro och fasa. Alla barn får nämligen inte chansen att må bra i skolan. Vissa barn kan däremot inte börja i skolan alls, eller åtminstone inte samtidigt som alla dess vänner och absolut inte på lika villkor. I Göteborgs stad, i västra stadsdelen Hisingen, finns en liten flicka som nu skulle ha börjat i första klass, istället sitter hon hemma. Kommunens ovilja till allergianpassning stoppade hennes första skoldag. Ensam fick hon stanna hemma medan alla hennes vänner gick till skolan, förväntansfulla och glada.

Redan tidigare har Skolinspektionen granskat Göteborgs stad i ärende kring just samma barn. Kommunen vägrade anpassning redan i förskolan och flickan förblev hemma år efter år p.g.a. bristande allergianpassning inom barnomsorgen. Detta trots att alla barn enligt lag har rätt till barnomsorg. Först när ärendet uppmärksammades i SVT samt när Skolinspektionen gav sin dom och krävde kommunen på allergianpassning började det hända saker. Plötsligt var det möjligt, inte för att kommunen ville utan för att lagen tvingade dom till det.

ANPASSNINGSBEHOV

Lilla Linnéa har nämligen oerhört svåra och livshotande födoämnesallergier och även svår pälsdjursallergi. Allergin är av den svårighetsgraden att läkare specialiserade inom astma och allergi väljer att gå ut med hårda rekommendationer om bl.a. äggfri och pälsdjurepitelssanerad miljö för att inte riskera detta barns hälsa och liv. Med pälsdjursepitelsanerade miljö menas en barngrupp eller en klass där samtliga barn och pedagoger kommer från ett pälsdjursfritt hushåll alternativt där man skulle kunna hantera även barn ur pälsdjurshushåll med hjälp av sk. slussteknik. Ett exempel på en skola i Sverige där man av liknande orsaker tillämpar detta är i Rättviks kommun i Dalarna, i denna kommun med 11 000 invånare har man valt att fullt ut allergianpassa delar av en skola för att möjliggöra även för allergiker att gå till skolan på lika villkor. I denna kommun ser man det som en självklarhet. I Göteborgs stad däremot med 551 449 invånare ser man samma system, eller ens en likvärdig nivå på anpassning, som en total omöjlighet. Det går bara inte att genomföra. Detta berättar man för Linnéas föräldrar bara dagarna innan planerad skolstart, trots att man nu under ett par år gett löften både muntligt och skriftligt att anpassningsnivån från förskola självklart skulle kvarstå även i skolan. Linnéa är ju nämligen inte mindre allergisk av den anledningen att hon byter miljö från förskola till skola.

IFRÅGASÄTTANDET

Skolans anledning består av att dom inte godkänner allergins allvarlighetsgrad, detta trots uppgifter från föräldrar, intyg från läkare och adrenalininjektioner i väskan som beredskap. Även representanter från Astma och Allergiförbundet samt ur handikappförbundet har försökt att stötta familjen och Linnéa genom att förklara allvaret för skolan och kommunen. ”Linnea riskerar att dö i skolan. Dö! Klasskompisarna riskerar att döda henne…”. Personalen gapar stumma. Rektorn vägrar att lyssna och Linnéa kan inte gå till skolan, inte utan risk för hälsa och liv och absolut inte på lika villkor.

DISKRIMINERING
Detta är vad vi kallar för ett solklart fall av bristande tillgänglighet, och enligt Svensk lag även en form av diskriminering. Inte möjligt att anpassa säger dom. FEL, säger vi. Flera kommuner i Sverige har visat på att det går, om man vill. Inget behov säger dom. FEL, säger både föräldrar och ansvarig behandlande läkare. Inget vetenskapligt stöd för sådan form av anpassning säger dom. FEL säger vi. Allergiupproret, Folkhälsomyndigheten, Astma och allergiförbundet, Barnallergisektionen, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten bl.a. är alla överens om att flertal studier bevisat att mängden pälsdjursepitel som medföljer i kläder och hår från personer med pälsdjur i hemmet till offentliga miljöer kan vara så pass hög att allergiker riskerar reaktioner. Särskilt skolor och förskolor påtalas som riskplatser. Att reagera på sådan indirekt kontakt med pälsdjursepitel anses INTE vara någonting konstigt eller ovanligt. Detta är en av anledningarna till att allergi räknas som ett funktionshinder och i vissa fall kan kräva stora anpassningar i omgivningen. Man erkänner också att skolan som lyder under arbetsmiljölagen har en skyldighet att inkludera även allergiker i arbetsmiljön, det sägs också vara skolans ansvar att allergiker inte ska behöva öka sin medicinering eller drabbas av allergiska reaktioner i skolan. Anpassning pekas ut som prioritet nr. 1 för att ge allergiker möjligheten till att delta på lika villkor.

Man nämner en hel del basala anpassningar så som eliminering av textilier, minimering av dammytor, normenlig luftgenomströmning och anpassade städrutiner men dom mest effektiva åtgärderna för att minska förekomsten av pälsdjursallergen anses enbart nås genom att i första hand minska införseln av epitel. Detta gör man genom att forma barngrupper där ingen har pälsdjur hemma eller genom att använda särskilda ”skolkläder” som inte används hemma. Detta kan vara en fullt nödvändigt anpassningsnivå vid svårare form av allergi enligt samtliga ovannämnda myndigheter, organisationer och förbund samt fler därtill. Detta är råd och rekommendationer som flera kommuner i landet valt att ta till. Rättvik, Falun, Säter och Lindesberg är bara några kommuner att nämna. Den första sk. sluss-skolan kom till redan på 90-talet. Än idag, år 2016, säger Göteborgs stad nej. Göteborgs stad säger NEJ till tillräcklig allergianpassning, nej till Linnéa och nej till ”lika villkor”. Linnéa däremot kan tyvärr inte säga nej till allergi, hon kunde inte välja att växa ifrån sin allergi under sommarlovet i övergången från förskola till skola.

Allergiupproret säger NEJ till Göteborgs stads diskriminering av Linnéa!

Vad säger du?